Hopp til innhold

Bærekraft og miljø

Bærekraft og miljø

I Nortura har vi store ambisjoner om å være en viktig bidragsyter inn i det grønne skiftet. Vi jobber hele tiden med å redusere miljøbelastningen fra vår produksjon, blant annet gjennom å aktivt søke og stadig ta i bruk nye klimavennlige løsninger som reduserer utslipp, energiforbruk og vann- og kjemikaliebruk. Siden 2012 har vi redusert CO2-utslippet med nesten 15 prosent.

Matsvinn

Noe av svaret på miljø- og klimautfordringene ligger i vårt grunnleggende oppdrag; å bruke alle råvarene, hele dyret og alle eggene, hele tiden. Vi skal bidra til å redusere matsvinn til et absolutt minimum gjennom hele verdikjeden, også etter at de ferdige produktene har forlatt våre biler. Vi jobber iherdig med å stadig finjustere planlegging etter marked og etterspørsel for å unngå at mat kastes – for å kaste mat er det verste vi gjør. Det er dårlig økonomi, men også uakseptabelt rent etisk. Selv om industrien og dagligvarehandelen kaster mat, er det hjemme hos forbruker det kastes mest. For å hindre matsvinn gjør vi hele tiden nye tiltak, vi har blant annet endret stemplingsdato til «best før» på mange produkter, økt holdbarhet ved hjelp av ny teknologi og vi satser hele tiden på innovasjon som gir nye måter å utnytte råvarene på.   

 

Bruker hele dyret

Vi bruker alle deler av dyret; enten til menneskemat, til dyrefor eller som det vi i Nortura kaller Plussprodukter, som for eksempel ull og skinn.

Nortura skal stå for en så bærekraftig produksjon av norsk mat som mulig. Gjennom samarbeidsprosjektet Klimasmart Landbruk bidrar Nortura til å redusere klimagassutslipp fra norske gårder. Og i en tid der alle spør seg hva Norge skal leve av etter oljealderen, så skal vi vise at gjennom innovasjon og forskning kan vi skape større verdier av de råvarene vi allerede har i dag. Det grønne skiftet for Nortura er nettopp å få økt verdiskaping med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp.

Chart
Chart