Hopp til innhold

Nortura styrker sitt omdømme

Nortura styrker sitt omdømme!

I dagens publisering fra RepTrak over de 50 mest kjente virksomhetene i Norge er Nortura en av de som gjør det største bykset i omdømme.

​Nortura hadde i 2016 en omdømmescore på 69,2 - som er et helt i øverste sjikt av et middels godt omdømme. I år tar vi bykset opp nesten 5 poeng og lander på 73,9. Det plasserer oss solid i sjiktet av selskaper med godt omdømme.

- Dette er utrolig hyggelig, og viser at Nortura begynner å få en solid posisjon i folks bevissthet, sier kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen. På tross av tøffe saker rundt struktur, produksjon, klima, helse og dyrevelferd så tror jeg folk opplever at vi kommuniserer disse sakene på en skikkelig måte som viser at vi tar vår rolle og vårt samfunnsansvar på alvor. Vi er ikke redde for å ta i de vanskelige sakene, og det tror jeg vi får igjen for.

Det er Reptrak som gjennomfører de årlige målingene. Det er de 50 mest kjente virksomhetene som måles gjennom en undersøkelse i januar, februar og mars. Scoren regnes ut fra spørsmål om tillit, beundring, respekt og god følelse for selskapet. I tillegg spørres det om oppfatning av tjenester og produkter, ledelse, etikk, samfunnsansvar, arbeidsmiljø og innovasjon.

- I perioden har det vært mye fokus på høner, samfunnsregnskap, og et godt årsresultat, som nok har bidratt positivt. Men vi skal også huske at vårt omdømme ikke bare skapes gjennom media, men hver eneste dag av alle som jobber i Nortura og av eierne våre i deres møte med verden rundt seg.

Ønsker du nyhetsbrev på pressemeldinger fra Nortura, send e-post til nettredaktør.

Last ned pressebilder

Kontaktperson