Hopp til innhold

Konsernsjef innstiller på å avvikle Nortura Evanger

Konsernsjef innstiller på å avvikle Nortura Evanger

Konsernsjef i Nortura innstiller på å avvikle Nortura Evanger. Konsernstyret vil behandle saken senere denne måneden.

Nortura Evanger har vært, og er fortsatt utsatt for flom og naturskader, med påfølgende kostnader og driftsavbrudd.

Situasjon oppleves som svært krevende på grunn av de økende utfordringer med flom, senest høstens to flommer med påfølgende driftsstopp.  NVE har også stoppet videre arbeid med flomforebygging rundt anlegget.

Nortura har vurdert flere alternativer til flom/skadeforebygging, men ikke kommet til noen løsning som på en god måte ivaretar Nortura og de ansattes interesser.

– Det er vemodig å avslutte driften ved Nortura Evanger. Men etter nøye vurdering ser vi ikke at vi har andre valgmuligheter slik situasjonen er, sier konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen.

Det er i dag 10 fast ansatte ved Nortura Evanger. 5 slutter i løpet av året. Nortura vil følge sine ordinære rutiner for omstilling, dersom konsernstyret vedtar avvikling av Nortura Evanger.

Volumene ved Nortura Evanger er i Nortura-sammenheng relativt små, og produksjonen flyttes til andre produksjonssteder.

Kontaktperson