Hopp til innhold

Ny teknologi sikrer økt bruk av norske råvarer

Ny teknologi sikrer økt bruk av norske råvarer

Felleskjøpet Agri og Nortura går sammen om å etablere ny hydrolysefabrikk på Hærland. Med ny teknologi sikres større utnyttelse av norske kortreiste råvarer i fôr- og ernæringsprodukter.

Nortura står i dag for rundt 70 prosent av Norges kylling- og kalkunproduksjon. Med topp moderne hydrolyseteknologi kan restråstoff fra kylling og kalkun foredles til høyverdinæringsstoffer som kan inngå i mat, ernæringsprodukter og kjæledyrindustrien. Trenden i samfunnet går mot økt fokus på proteiner. Proteiner er naturens egne byggesteiner og proteinproduktene vi kan utvikle gir en positiv effekt for helse og kropp.

– Dette er et svært spennende prosjekt og samarbeid som favner bredt både i landbruket og kjøttindustrien. Satsingen kan kobles direkte mot det grønne skiftet og fokuset på klima- og miljøvennlig omstilling. Vi øker andelen norske råvarer i blant annet kraftfôr og vi følger trender i samfunnet som går mot et stadig økende fokus på kortreiste næringsstoffer, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Sommeren 2017 settes spaden i jorda for det nye prosessanlegget som har fått navnet Bioco AS. Fabrikken skal bygges vegg i vegg med Norturas eksisterende kylling- og kalkunslakteri på Hærland og har en kostnadsramme på 95 millioner kroner. Etter planen skal anlegget stå klart i januar 2018. Målet er å utvikle bærekraftige løsninger for økt verdiskapning og foredling av produkter fra den norske bonden, og et viktig steg i å skape verdier fra bioøkonomien i Norge. Det er anslått at verdensmarkedet for proteinhydrolysat (viktigste produkt) er på ca. 76 000 tonn med en verdi på omtrent 8 milliarder kroner. Ingrediensene som vil bli produsert kan brukes både til ernæring (mennesker) og til fôr (pet food).

Mye kompetanse i sving
Flere store norske virksomheter er involvert i prosjektet. Nortura gjennom sitt heleide datterselskap Norilia og Felleskjøpet Agri er initiativtakere og hovedinvestorer i prosjektet, i tett samarbeid med Alkymar som leverer og drifter hydrolyseteknologien. I tillegg har kompetansemiljøer fra SINTEF og NOFIMA vært engasjert med blant annet laboratorietjenester. Innovasjon Norge har vært en svært viktig støttespiller og bidrar med et tilskudd på 15 millioner kroner i prosjektet. Dette har vært helt avgjørende for gjennomføringen.

Norges Forskningsråd må berømmes for sine satsinger mot et grønt skifte. Flere av prosjektene de har støttet (Cycle, Norzym D og Bionærprogrammet) har vært svært viktig for å få fram kunnskapen som trengs. 

– Virksomhetene som er involvert i prosjektet vitner om satsing på fremtiden, stort potensiale og mange gevinster. Det er en bærekraftig prosess som gir miljøgevinster, økt selvforsyningsgrad, skaper nye ingredienser, åpner nye markeder, er lønnsom og ikke minst helnorsk. Vi skal utvikle nye og spennende ingredienser basert på norske råvarer, og vi skal sørge for bedre utnyttelse og økt verdiskapning innen landbruket og kjøttindustrien. I tillegg ligger det spennende konseptmuligheter mot ernæring, sier Arne Kristian Kolberg, konsernsjef i Nortura.

Fra lav- til høyverdi produkter
Selve hydrolyseprosessen er komplisert. I grove trekk handler det om å finmale restråstoffer fra slakteriet og skille ut proteiner og aminosyrer ved hjelp av vann og utvalgte enzymer. Resultatet er næringsstoffer av høy verdi som kan inngå i fôr- og ernæringsprodukter.

– Eksempelvis er det beregnet at det fra 12 000 tonn restråstoff skal utvinnes 1300 tonn hydrolysat, som er en verdifull vannløselig proteinråvare som brukes i kjæledyrfôr og som også forventes å kunne brukes i kosttilskudd. Fra samme mengde restråstoff vil det produseres 2200 tonn sediment, som også er en proteinråvare, og 2000 tonn fett. Sediment og fett brukes primært av kjæledyrindustrien, sier Kolberg.

Stort potensiale, mange gevinster
Nortura og Felleskjøpet tar naturligvis forskjellige fordeler ut av investeringen. For Felleskjøpet betyr det økt kvalitet og bedre tilgang på norske kortreiste råvarer, samt økt kvalitet på egenprodusert fôr som LABB og Appetitt. Det er også et potensiale for å utvikle og tilby nye produkter innen spesialfôr til kjæledyrmarkedet. Videre kan norskprodusert fett og sediment erstatte mye av råvarene som importeres i dag.

– Vi har store forventninger til Bioco og ser med stor optimisme på mulighetene dette anlegget vil gi oss, våre medlemmer og våre kunder, avslutter Ulvan.

Kontaktperson