Hopp til innhold

Nortura oppgraderer teknologien

Nortura oppgraderer teknologien

Som et ledd i gjennomføringen av konsernstrategien "Ett Nortura, sterkt og lønnsomt" moderniserer selskapet hele virksomhetsstyringssystemet. Moderniseringen vil i sin helhet være innført og få full effekt fra 2020.

Norturas eksisterende virksomhetsstyringssystem er egenutviklet, bygger på utdatert teknologi og må skiftes ut.

«Vårt eksisterende system har fungert meget godt i mange år, men har overlevd seg selv og lever på lånt tid. Vi er i ferd med å innføre det moderne styringssystemet SAP. Dette er helt nødvendig for å utvikle selskapet videre. Bruk av rett teknologi og tilgang til kompetanse vil være viktig for vår konkurransekraft videre», sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

For Nortura, som sannsynligvis har en av Norges mest komplekse varestrømmer, ligger det store vekstmuligheter i å tilrettelegge for en bedre koordinering og samhandling. Blant annet vil samhandlingen mellom produksjon og salg bli effektivisert.

Det nye systemet vil være bærebjelken når Nortura skal utnytte vekstmuligheter som springer ut av den nye digitale økonomien.

Arbeidsplasser i Trondheim
Det er helt avgjørende at det nye SAP-systemet blir drevet på en stabil og sikker måte. Nortura har derfor besluttet å sette ut driften av SAP-løsningen, infrastruktur og støttetjenester til det indiske selskapet Tech Mahindra.

Valget ble gjort etter en omfattende prosess, og Tech Mahindra var det selskapet som best kunne levere i henhold til de kravene vi stilte.

Avtalen berører 20 av i alt 108 ansatte som vil bli overført til det nye selskapet. De ansatte vil få sine arbeidsplasser i Trondheim, hvor de arbeider i dag. Tech Mahindra ønsker å bygge et nordisk innovasjonssenter med base i Trondheim og leverandøren har langsiktige planer om å skape en sterk IT-aktør i Norge. Selskapet skal betjene Nortura og andre nordiske bedrifter som har behov for skytjenester. Tech Mahindra har i dag om lag 200 ansatte i Norge, men vil med utgangspunkt i de 20 berørte ansatte bygge opp en satsing i teknologibyen Trondheim.

Norturas datasenter inkludert servere, lagring og nettverk vil sammen med «Helpdesk» bli overført til Tech Mahindra, men bli værende i Trondheim og tjenestene vil bli utført av tidligere Matiq-ansatte. Matiq er Norturas datterselskap som leverer IT-tjenester til Nortura.

 «Det har vært en viktig forutsetning i forhandlingene at leverandøren som får kontrakten, har vekstambisjoner i Norge og et langsiktig behov for våre ansatte», sier Kolberg.

De ansatte som er berørt vil beholde alle sine opparbeidede rettigheter, inkludert ansiennitet, forsikringer, pensjon og lønn.

For å sikre at flest mulig av de ansatte blir med over i det nye selskapet, vil det bli gitt 12 måneders jobbgaranti, og en bonus fra Tech Mahindra dersom de jobber i minimum 12 måneder i selskapet. For å sikre en god overgang vil Tech Mahindra gi de ansatte individuelle karriereplaner og eventuell tilleggsopplæring.

«Vi opplever å ha fått til en god løsning for Nortura og de ansatte. Det er selvsagt ikke enkelt å outsource, men løsningen vi har fått til i Trondheim er god for de ansatte og vi tror den vil gi spennende karrieremuligheter. Dette gjør det mulig for Nortura å fokusere på sin kjernevirksomhet, samtidig som vi får tilgang til god kompetanse, sikker drift og et godt tjenestetilbud», sier Kolberg.

Ønsker du nyhetsbrev på pressemeldinger fra Nortura, send e-post til nettredaktør.

Kontaktperson