Hopp til innhold

Jon Lilleslett

Jon Lilleslett

Jon Lilleslett

Jon Lilleslett er fra Geilo i Buskerud.
Lilleslett ble valgt inn i styret i 2017, han driver småfeproduksjon. Utdannelse og erfaring fra Hallingdal Gymnas 1986, Voss Jordbruksskule, agronomkurs 1987, Forsvaret 1987-1988, ansatt i Skogsdrift AS, Torpo, 1988-1989, IFYE-utveksling i USA 1989, Norges Landbrukshøgskole, husdyrfag 1994, Sivilarbeid NLH 1994, Prosjektleder «Sauehold i utvikling», Vest-Agder, 1995-1996, Rådgiver/fagsjef på sau, Gilde Agro og Gilde VBT, 1996 - 2007, Ansatt ved Hol Avløysarlag/Landbrukstjenester Hallingdal. AU-medlem småfe Region Øst, 2014-2016 og AU-leder Region Øst, 2016-2017.

Mobil 951 75 279

Epost