Hopp til innhold

Konsernstyret

Konsernstyret

Norturas konsernstyre består av 14 personer, hvorav 9 er valgt av årsmøtet i Nortura og 5 er ansattrepresentanter. Styret er etter valg på ordinært årsmøte 5. april 2017 som vist under, ansattevalgte er valgt utenom årsmøtet.