Hopp til innhold

Konsernstyret

Konsernstyret

Norturas konsernstyre består av 14 personer, hvorav 9 er valgt av årsmøtet i Nortura og 5 er ansattrepresentanter. Styret er etter valg på ordinært årsmøte 13. april 2016 som vist under, ansattevalgte er valgt utenom årsmøtet.

Nytt styre er valgt og denne siden vil bli oppdatert med nye styrerepresentanter innen kort tid.