Hopp til innhold

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

I Nortura legger vi mye forskjellig inn i begrepet samfunnsansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR). Kanskje mer enn de fleste. Vi mener blant annet at det er vårt ansvar å sørge for god dyrevelferd, trygg og sunn mat for forbrukerne, gode arbeidsforhold for medarbeiderne våre og en mest mulig bærekraftig produksjon for miljøets skyld. Med 5979 medarbeidere over hele landet har vi også et betydelig ansvar for verdiskapingen i mange lokalsamfunn. I tillegg er det vårt ansvar å forsyne hele Norge med egg og kjøtt, og sørge for at forholdet mellom tilbud og etterspørsel i egg- og kjøttmarkedet er i balanse.

Samfunnsansvarsrapport

Les Nortura sin Samfunnsrapport for 2018 (pdf).

Les Nortura sin Samfunnsrapport for 2017 (link).
Last ned Nortura sin Samfunnsansvarsrapport for 2016 (pdf)

Gode arbeidsforhold

Nortura sysselsetter 5500 mennesker, og er selvsagt opptatt av at hver og en av dem skal ha skikkelige arbeidsforhold. Vi er en såkalt IA-bedrift, og jobber hele tiden med å tilrettelegge for et inkluderende arbeidsliv. Vi har flere samarbeidsavtaler, blant annet med NAV, for å kunne bidra positivt for enkeltmennesker og samfunnet.

Lokal verdiskaping

Vi har 34 produksjonsanlegg spredt fra Karasjok til Egersund. Overalt er vi en betydelig arbeidsplass for lokale krefter, enten de jobber som ufaglærte produksjonsarbeidere, lærlinger eller erfarne fagfolk. Til sammen står de for en viktig del av verdiskapingen i lokalsamfunnet.

På alle anleggene våre tilbyr vi gode lærlingordninger, fordi det er et stort og voksende behov for fagarbeidere i egg- og kjøttbransjen. Lærlinger får lønn i læretiden og fagbrev eller svennebrev som slakter, skjærer, pølsemaker eller et av de andre lærlingyrkene hos oss.

Sjekk jobber og lærlingplasser og møt noen medarbeidere

Dette er produksjonsanleggene våre

Samfunnsregnskap 2017 - konsern og alle lokasjoner (pdf)

Dyrevelferd

Velferden til dyra står alltid øverst på lista hos oss. Vi gjør alt for å sikre at de har det best mulig både når de er på gården, under transport, og under oppholdet på et av våre slakterier.

Sammen med bøndene sikrer vi dyrevelferd på gården

Sikkerhet og trivsel under transport

Slik foregår slaktingen

Trygg mat fra bås til bord

Norsk mat er verdens tryggeste, og slik vil vi fortsette å ha det. Derfor arbeider Nortura kontinuerlig for å sikre trygg mat i alle ledd - fra båsen på gården, via slakteriet til spisebordet ditt.

  • Vi samarbeider tett med bøndene om å sikre god hygiene på gården for å hindre smitte og sykdom.

  • Vi overvåker og forbedrer rutinene på slakteriene våre for å hindre at bakterier overføres fra hud og tarmer til kjøttet

  • Vi følger nøye med på endringer i bakteriesituasjonen blant mennesker og dyr, og bruker store ressurser på mikrobiologisk forskning, for å få mest mulig kunnskap om  bakterier og smitteveier.

Slik sikrer vi dyrehelsen på gården

God slaktehygiene gir trygg mat

Kjøkkenhygiene som gir trygg mat av kjøtt og egg

Ernæring og folkehelse

I Nortura gjør vi vårt beste for å lage produkter som gir forbrukerne anledning til å gjøre sunne valg i hverdagen. Mindre fett, mindre salt, og flere nøkkelhullsmerkede produkter er noen av målsettingene.

Slik jobber vi med ernæring og helse

Miljø og bærekraft

Vi legger oss i selen for at egg- og kjøttproduksjonen vår skal belaste miljøet minst mulig. Blant annet ved å bruke gjenvinnbare materialer, slippe ut mindre CO2 og redusere energi- og vannforbruk.

Vi sørger også for at vi utnytter alle deler av dyret i kjøttproduksjonen, enten det er hud, ull, innmat eller bein. Noe ender opp som dyrefôr, noe som biodiesel på busser - og noe som håndvesker i luksusklassen.

Vi er også med på det nasjonale dugnadsarbeidet om å redusere matsvinnet i samfunnet.

Dette gjør vi for å redusere miljøbelastningen

Slik utnytter vi hele dyret

Bærekraftsrapport 2017 (pdf)

Ansvar for forsyning, frakting og markedsbalansering

Nortura har ansvaret for å frakte dyr og egg fra gårder i hele Norge til slakterier og pakkerier, og for å forsyne alle forbrukere og aktører i bransjen med kjøtt- og eggprodukter. Samtidig sørger vi for markedsbalansering, slik at det er et sunt forhold mellom tilbud og etterspørsel.