Hopp til innhold

Anne Marit Panengstuen, konsernsjef Nortura SA

Anne Marit Panengstuen, konsernsjef Nortura SA

Erfaring: Panengstuen tiltrådte som konsernsjef i Nortura 2. september 2019. Hun er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom og har 33 års fartstid fra Siemens AS. Der var hun administrerende direktør de siste fem årene og har tidligere hatt diverse lederstillinger innen utvikling av prosessindustri, industrielle løsninger, automatisering, energiløsninger, marked og salg. Panengstuen har styreverv fra flere selskaper, blant annet NHO og Norsk-tysk handelskammer (styreleder), og hun er medlem i Næringsmininisterens topplederforum for digitalisering. Panengstuen bor på Årnes i Akershus, men er oppvokst på et småbruk på Toten der familien drev med løk, kål og poteter.

Kontaktinformasjon: