Hopp til innhold

Konsernledelsen

Konsernledelsen

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg

Arne Kristian Kolberg, konsernsjef Nortura SA

Kolberg ble ansatt i Prior i 1996, og har hatt flere sentrale stillinger i konsernet, før han ble konsernsjef i 2012. Han har tidligere vært rådgiver i Landbruksdepartementet og har økonomiutdannelse fra Norges Landbrukshøgskole, NLH.

Arne Kristian Kolbergs erfaring
Konserndirektør Hans Thorn Wittussen

Hans Thorn Wittussen, visekonsernsjef og konserndirektør Nortura Medlem, Egg og Ruging

Råvareinnkjøp kjøtt og egg, leveringsbetingelser, eierorganisasjon, totalmarked, bransjeorganisasjoner, egg og rugerier, næringspolitikk og rammebetingelser.

Hans Thorn Wittussens erfaring
Konserndirektør Mads Bendixby

Mads Bendixby, konserndirektør Nortura Human Resources og konsernutvikling

Personaladministrasjon, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.

Mads Bendixbys erfaring
Konserndirektør Harald Ullevoldsæter

Harald Ullevoldsæter, konserndirektør Nortura Økonomi, finans & IKT

Regnskap, innkjøp, finans, IKT, portefølje, controller.

Harald Ullevoldsæters erfaring
Konserndirektør Lisbeth Svendsen

Lisbeth Svendsen, konserndirektør Nortura Produksjon

Produktutvikling, driftsplanlegging, slakting og skjæring av svin, storfe, småfe og fjørfe. Foredling alle dyreslag, leieproduksjon.

Lisbeth Svendsens erfaring
Konserndirektør Torleif Bjella

Torleif Bjella, konserndirektør Nortura Vekst og Innovasjon

Proff, Innovasjon, FoU og Nye Salgskanaler og Kjøttcompagniet

Torleif Bjellas erfaring
Konserndirektør Robert Bekkhus

Robert Bekkhus, konserndirektør Nortura S&OP, salgsstyring og industrisalg

S&OP, markedsleveranser, logistikk og lagerstyring.

Robert Bekkhus' erfaring
Konserndirektør Ellen Flø Skagen

Ellen Flø Skagen, konserndirektør Nortura Kommunikasjon, samfunnsansvar, trygg mat

Mediehåndtering, samfunnsansvar, beredskap, trygg mat, helse, ernæring, dyrevelferd, bærekraft, forbrukersenter.

Ellen Flø Skagens erfaring