Hopp til innhold

Konsernledelsen

Konsernledelsen

Konserndirektør Lisbeth Svendsen

Lisbeth Svendsen, konstituert visekonsernsjef og konserndirektør Nortura Produksjon

Produktutvikling, driftsplanlegging, slakting og skjæring av svin, storfe, småfe og fjørfe. Foredling alle dyreslag, leieproduksjon.

Lisbeth Svendsens erfaring
Konserndirektør Mads Bendixby

Mads Bendixby, konserndirektør Nortura Human Resources og konsernutvikling

Personaladministrasjon, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.

Mads Bendixbys erfaring
Konserndirektør Harald Ullevoldsæter

Harald Ullevoldsæter, konserndirektør Nortura Økonomi, finans & IKT

Regnskap, innkjøp, finans, IKT, portefølje, controller.

Harald Ullevoldsæters erfaring
Konserndirektør Torleif Bjella

Torleif Bjella, konserndirektør Nortura Vekst og Innovasjon

Proff, Innovasjon, FoU og Nye Salgskanaler og Kjøttcompagniet

Torleif Bjellas erfaring
Konserndirektør Robert Bekkhus

Robert Bekkhus, konserndirektør Nortura S&OP, salgsstyring og industrisalg

S&OP, markedsleveranser, logistikk og lagerstyring.

Robert Bekkhus' erfaring
Konserndirektør Ellen Flø Skagen

Ellen Flø Skagen, konserndirektør Nortura Kommunikasjon, samfunnsansvar, trygg mat

Mediehåndtering, samfunnsansvar, beredskap, trygg mat, helse, ernæring, dyrevelferd, bærekraft, forbrukersenter.

Ellen Flø Skagens erfaring
Konstituert konserndirektør Nortura medlem, egg og ruging

Karin Marie Røhne, konstituert konserndirektør Nortura medlem, egg og ruging

Tilførsel på storfe, gris og småfe, egg og ruging samt medlemsdemokrati

KARIN MARIE RØHNE ERFARING
Konserndirektør Erik Høeg

Erik Høeg, midlertidig konserndirektør Nortura IKT

IKT

Erik Høeg