Hopp til innhold

Konsernledelsen

Konsernledelsen

Konserndirektør Lisbeth Svendsen

Lisbeth Svendsen, konserndirektør Nortura Produksjon

Produktutvikling, driftsplanlegging, slakting og skjæring av svin, storfe, småfe og fjørfe. Foredling alle dyreslag, leieproduksjon.

Lisbeth Svendsens erfaring
Konserndirektør Robert Bekkhus

Robert Bekkhus, konserndirektør Nortura S&OP, salgsstyring og industrisalg

S&OP, markedsleveranser, logistikk og lagerstyring.

Robert Bekkhus' erfaring
Konserndirektør Ellen Flø Skagen

Ellen Flø Skagen, konserndirektør Nortura kommunikasjon, innovasjon og samfunn

Mediehåndtering, samfunnsansvar, beredskap, trygg mat, helse, ernæring, dyrevelferd, bærekraft, forbrukersenter.

Ellen Flø Skagens erfaring
Konserndirektør Erik Høeg

Erik Høeg, konstituert konserndirektør Nortura økonomi

Økonomi, finans, HR og IKT

ERIK HØEG ERFARING