Hopp til innhold

Konsernledelsen

Konsernledelsen

Konserndirektør Lisbeth Svendsen

Lisbeth Svendsen, konstituert visekonsernsjef og konserndirektør Nortura Produksjon

Produktutvikling, driftsplanlegging, slakting og skjæring av svin, storfe, småfe og fjørfe. Foredling alle dyreslag, leieproduksjon.

Lisbeth Svendsens erfaring
Konserndirektør Robert Bekkhus

Robert Bekkhus, konserndirektør Nortura S&OP, salgsstyring og industrisalg

S&OP, markedsleveranser, logistikk og lagerstyring.

Robert Bekkhus' erfaring
Konserndirektør Ellen Flø Skagen

Ellen Flø Skagen, konserndirektør Nortura kommunikasjon, innovasjon og samfunn

Mediehåndtering, samfunnsansvar, beredskap, trygg mat, helse, ernæring, dyrevelferd, bærekraft, forbrukersenter.

Ellen Flø Skagens erfaring
Konstituert konserndirektør Nortura medlem, egg og ruging

Karin Marie Røhne, konstituert konserndirektør Nortura medlem, egg og ruging

Tilførsel på storfe, gris og småfe, egg og ruging samt medlemsdemokrati

KARIN MARIE RØHNE ERFARING
Konserndirektør Erik Høeg

Erik Høeg, konstituert konserndirektør Nortura økonomi

Økonomi, finans, HR og IKT

ERIK HØEG ERFARING