Hopp til innhold

Minimumskrav for å bli vurdert som leverandør

Minimumskrav for å bli vurdert som leverandør

Våre kunder skal være sikre på at Nortura leverer varer som overholder krav til mattrygghet, kvalitet, hygiene, miljø og etikk. For å bli vurdert som leverandør til Nortura må derfor bedriften din oppfylle minimumskravene våre. I tillegg legger vi stor vekt på at leverandørene våre bidrar aktivt til utvikling, verdiskaping og kostnadseffektivitet for begge parter.

 

Minimumskrav

Leverandøren må:

 • Kunne fremvise firmaattest

 • Være à jour med skatter og avgifter, samt ikke være i gjeldsforhandlinger eller satt under administrasjon

 • Følge gjeldende nasjonalt regelverk for innrapportering av siste års årsberetning/årsregnskap

 • Ha et kvalitetssystem som sikrer intern kontroll, sporbarhet og hygiene

 • Kunne bekrefte HMS-system i tråd med lov og forskrift

 • Tilstrebe å redusere sin miljøbelastning og ressursbruk. Leverandøren må kunne dokumentere de viktigste miljøpåvirkinger

 • Følge internasjonale anerkjente krav til arbeids- og menneskerettigheter, samt tilfredstille Nortura sine etiske retningslinjer. Leverandøren må forsikre seg om at underleverandørene også etterlever dette

 • Tilfredsstille kravene til samfunnsansvar som Nortura til enhver tid stiller til sine leverandører.

 • Signere Nortura sin standardavtale for anskaffelser, inkludert Code of Conduct.

 • Oppfylle krav i BRC-standarden. Matsikkerhet og kvalitet er viktige fokusområder for Nortura. Derfor har vi valgt å sertifisere oss etter BRC-standarden (British Retail Consortium Global Standards). Dette medfører at alle våre leverandører må oppfylle kravene i BRC-standarden eller tilsvarende standarder for matsikkerhet. 

Spesielle krav i din innkjøpskategori

I tillegg til minimumskravene må du oppfylle kravene for innkjøpskategorien du tilhører:

 • Emballasje

 • Ingredienser

 • Transport

 • Vedlikehold

 • Investeringer

 • Eiendomsdrift

 • IKT

 • Personell

 • Konsulenter

 • Kontor og administrasjon

 • Energi