Hopp til innhold

Kontor og administrasjon

Kontor og administrasjon

Nortura anskaffer årlig produkter innen kontor og administrasjon for ca 50 millioner kroner.Kategorien omfatter administrativ drift.

De største innkjøpsgruppene er:

  • Trykksaker
  • Profilartikler
  • Kontorrekvisita
  • Porto
  • Kontingenter
  • Aviser, tidsskrifter

Husk at du i tillegg til kravene ovenfor må oppfylle minimumskravene våre.

Kontaktperson