Hopp til innhold

Låneprogram

Låneprogram

Nortura SA har et obligasjons- og sertifikatprogram med en ramme på 4,25 mrd. NOK

Obligasjonslån

For tiden har selskapet 6 obligasjonslån i markedet:

NORT11 (ISIN: NO 001 0709678) lenke til Oslo Børs
NORT12 (ISIN: NO 001 0709686) lenke til Oslo Børs
NORT19 (ISIN: NO 001 0744600) lenke til Oslo Børs
NORT21 (ISIN: NO 001 0778236) lenke til Oslo Børs
NORT26 (ISIN: NO 001 0790363) lenke til Oslo Børs
NORT28 (ISIN: NO 001 0822893) lenke til Oslo Børs

Trukket beløp for obligasjonslånene:

  • NORT11 400 mill. NOK
  • NORT12 225 mill. NOK
  • NORT19 513 mill. NOK
  • NORT21 500 mill. NOK
  • NORT26 500 mill. NOK
  • NORT28 500 mill. NOK

Sertifikatlån

 Sertifikatlån utgjør for tiden 130 mill. NOK: