Hopp til innhold

Finansiell kommunikasjon

Finansiell kommunikasjon

Nortura legger vekt på å ha en åpen og ærlig kommunikasjon med alle interessenter.

Eiere, långivere og finansmarkedet forøvrig skal gis tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere konsernets finansielle stilling og utvikling på et objektivt grunnlag.

Kontaktperson