Hopp til innhold

Finansiell kalender

Finansiell kalender

Nortura offentliggjør sine regnskapsrapporter tertialvis via Oslo Børs NewsPoint og egen nettside.

Følgende datoer er fastsatt for publisering i 2019:

14. februar Regnskap 3. tertial 2018/Årsregnskap 2018
19. juni Regnskap 1. tertial 2019
24. oktober Regnskap 2. tertial 2019