Hopp til innhold

Finansiell informasjon

Finansiell informasjon

Nøkkeltall 2015 2016 2017 2018
   Mill. kr Mill. kr Mill. kr Mill. kr
Omsetning 22 218 23 153 23 545  23 449
Omsetning pr. årsverk 4,15 4,47 4,50  4,55
Driftsresultat før av-og
nedskrivninger (EBITDA)
997 1 121 725 629
Driftsresultat (EBIT) 437 546 153  88
Resultat før etterbetaling/skatt 359 461 70  26
Totalkapital 9 051 9 205 9 594  9476
Egenkapital 2 985 3 081 3 122  3068
Netto rentebærende gjeld 2 658 2 961 3 356  2897
Egenkapitalandel % 33,0 33,5 32,1  32,4
Totalkapital rentabilitet % 5,5 6,5 2,3  1,8
Egenkapital rentabilitet % 12,5 15,2 2,3 0,8
Netto rentebærende gjeld/EBITDA 2,7 2,6 4,6  4,6
Gjeldsgrad 2,0 2,0 2,1  2,0
Ytelser utover nettonotering uten
innfrakt og nødslakt, inkl. etterbetaling
557 488 508  441
Slaktevolum - tonn 271 805 267 619 268 780  264 170
Antall aktive eiere med rettigheter 19 000 18 800 18 900 18 300
Antall utførte årsverk 5 353 5 179 5 231  5 151
Tilstedeværelse % 92,7 92,6 93,4  94,6
H-verdi 26 25 21  21
Antall skader med fravær 219 205 194  214