Hopp til innhold

Finansiell informasjon

Finansiell informasjon

Nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
   Mill. kr Mill. kr Mill. kr Mill. kr Mill.kr
Omsetning 22 218 23 153 23 545  23 449 23 728
Omsetning pr. årsverk 4,15 4,47 4,50  4,55 4,86
Driftsresultat før av-og
nedskrivninger (EBITDA)
997 1 121 725 629 751
Driftsresultat (EBIT) 437 546 153  88 197
Resultat før etterbetaling/skatt 359 461 70  26 110
Totalkapital 9 051 9 205 9 594  9476 9316
Egenkapital 2 985 3 081 3 122  3068 3085
Netto rentebærende gjeld 2 658 2 961 3 356  2897 2557
Egenkapitalandel % 33,0 33,5 32,1  32,4 33,1
Totalkapital rentabilitet % 5,5 6,5 2,3  1,8 3,4
Egenkapital rentabilitet % 12,5 15,2 2,3 0,8 3,6
Netto rentebærende gjeld/EBITDA 2,7 2,6 4,6  4,6 3,4
Gjeldsgrad 2,0 2,0 2,1  2,0 2,0
Ytelser utover nettonotering uten
innfrakt og nødslakt, inkl. etterbetaling
557 488 508  441 427
Slaktevolum - tonn 271 805 267 619 268 780  264 170 260 795
Antall aktive eiere med rettigheter 19 000 18 800 18 900 18 300 17 700
Antall utførte årsverk 5 353 5 179 5 231  5 151 4 886
Tilstedeværelse % 92,7 92,6 93,4  94,6 94,9
H-verdi 26 25 21  21 21
Antall skader med fravær 219 205 194  214 203