Hopp til innhold

Finansiell informasjon

Finansiell informasjon

Nøkkeltall 2014 2015 2016 2017
   Mill. kr  Mill. kr Mill. kr Mill. kr
Omsetning 21 994 22 218 23 153 23 545
Omsetning pr. årsverk 3,94 4,15 4,47 4,50
Driftsresultat før av-og
nedskrivninger (EBITDA)
955 997 1 121 725
Driftsresultat (EBIT) 428 437 546 153
Resultat før etterbetaling/skatt 292 359 461 70
Totalkapital 8 812 9 051 9 205 9 594
Egenkapital 2 777 2 985 3 081 3 122
Netto rentebærende gjeld 2 606 2 658 2 961 3 356
Egenkapitalandel % 31,5 33,0 33,5 32,1
Totalkapital rentabilitet % 5,6 5,5 6,5 2,3
Egenkapital rentabilitet % 9,7 12,5 15,2 2,3
Netto rentebærende gjeld/EBITDA 2,7 2,7 2,6 4,6
Gjeldsgrad 2,2 2,0 2,0 2,1
Ytelser utover nettonotering uten
innfrakt og nødslakt, inkl. etterbetaling
519 557 488 508
Slaktevolum - tonn 273 136 271 805 267 619 268 780
Antall aktive eiere med rettigheter 18 700 19 000 18 800 18 900
Antall utførte årsverk 5 579 5 353 5 179 5 231
Tilstedeværelse % 92,7 92,7 92,6 93,4
H-verdi 28 26 25 21
Antall skader med fravær 246 219 205 194