Hopp til innhold

Finansiell informasjon

Finansiell informasjon

Nøkkeltall 2013 2014 2015 2016
   Mill. kr  Mill. kr  Mill. kr Mill. kr
Omsetning 20 621 21 994 22 218 23 153
Omsetning pr. årsverk 3,65 3,94 4,15 4,47
Driftsresultat før av-og
nedskrivninger (EBITDA)
806 955 997 1 121
Driftsresultat (EBIT) 328 428 437 546
Resultat før etterbetaling/skatt 210 292 359 461
Totalkapital 8 643 8 812 9 051 9 205
Egenkapital 3 243 2 777 2 985 3 081
Netto rentebærende gjeld 2 433 2 606 2 658 2 961
Egenkapitalandel % 37,5 31,5 33,0 33,5
Totalkapital rentabilitet % 4,5 5,6 5,5 6,5
Egenkapital rentabilitet % 6,6 9,7 12,5 15,2
Netto rentebærende gjeld/EBITDA 3,0 2,7 2,7 2,6
Gjeldsgrad 1,7 2,2 2,0 2,0
Ytelser utover nettonotering uten
innfrakt og nødslakt, inkl. etterbetaling
483 519 557 488
Slaktevolum - tonn 270 472 273 136 271 805 267 619
Antall aktive eiere med rettigheter 18 208 18 689 19 000 18 314
Antall utførte årsverk 5 645 5 579 5 353 5 179
Tilstedeværelse % 92,7 92,7 92,7 92,6
H-verdi 24 28 26 25
Antall skader med fravær 220 246 219 205