Hopp til innhold

Datterselskaper

Datterselskaper

Nortura har flere hel- og deleide datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og England. Nøkkeltallene nedenfor er fra 2017.

Norilia AS

Omsetning 490,0 mill. kr
Antall utførte årsverk 54
Norturas eierandel 100 %

Norilia er et heleid datterselskap til Nortura. Aktiviteten til Norilia er basert på plussprodukter fra slakting og nedskjæring på alle dyreslag. Norilia har egen virksomhet på hud, skinn, naturtarm, ull, råstoff til dyrefôr og noen eksportprodukter til mat. Rundt 70 % av salget er eksporthandel og de viktigeste markedene er i Europa og Asia.

Hovedkontoret er i Oslo.

Norsk Dyremat AS

Omsetning 157,1 mill. kr
Antall utførte årsverk 33
Norturas eierandel 100 %

Driver produksjon og salg av hundefôr. Hovedkontoret er i Sirevåg.

Norsk Protein AS

Omsetning 388,6 mill. kr
Antall utførte årsverk 69
Norturas eierandel 67 %

Videreforedler biprodukter fra slakterier og skjærebedifter, kassater og døde dyr. Hovedkontoret ligger på Hamar.

Fjordkjøkken AS

Omsetning 444,2 mill. kr
Antall utførte årsverk 120
Norturas eierandel 56.5 %

Driver middagsproduksjon for merkevaren Fjordland. Hovedkontoret ligger på Varhaug i Rogaland.

Matiq AS

Omsetning 270,2 mill. kr
Antall utførte årsverk 99
Norturas eierandel 100 %

Leverandør av konsernets IT-tjenester. Hovedkontoret ligger i Trondheim.

Norfersk AS

Omsetning 1 415,8 mill. kr
Antall utførte årsverk 116
Norturas eierandel 100 %

Norfersk AS er utviklet av Nortura og NorgesGruppen for ekslusivt å betjene Meny, Spar og Kiwi med førsteklasses produkter av storfe, svin og lam. Norfersk startet leveranser 3. september 2012.

Curtis Wool Direct Ltd

Omsetning 536,5 mill. kr
Antall utførte årsverk 124
Norturas eierandel 87,5 %

Driver vasking, foredling og internasjonal handel med ull. Hovedkontoret ligger i Bingley, UK.

NoriDane Foods AS (DAN)

Omsetning 1 383,9 mill. kr
Antall utførte årsverk 33

Eies 100 % av NoriDane Foods AS (NOR)
Driver internasjonal handel med kjøttvarer. Hovedkontoret er i København, med avdelingskontorer i Oslo, Polen og Ungarn.

Øvrige datterselskaper, inkludert Nortura sin eierandel i parentes:

  • Prima Slakt AS (100,0 %)
  • Telespor (100 %)
  • Norsk Duroc AS (70 %)
  • Det Nye Kjøkken AS (67,4 %)
  • Karasjok Slakteeiendom AS (66,0 %)
  • Animalia AS (66,0 %)
  • Noridane Foods AS (NOR) (65,0 %)
  • Scandinavian Poultry Research AS (51,0 % )
  • Hå Rugeri (51,0 %)