Hopp til innhold

Datterselskaper

Datterselskaper

Nortura har flere hel- og deleide datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og England. Nøkkeltallene nedenfor er fra 2016.

Norilia AS

Omsetning 441,4 mill. kr
Antall utførte årsverk 46
Norturas eierandel 100 %

Norilia er et heleid datterselskap til Nortura. Aktiviteten til Norilia er basert på plussprodukter fra slakting og nedskjæring på alle dyreslag. Norilia har egen virksomhet på hud, skinn, naturtarm, ull, råstoff til dyrefôr og noen eksportprodukter til mat. Rundt 70 % av salget er eksporthandel og de viktigeste markedene er i Europa og Asia.

Hovedkontoret er i Oslo.

Norsk Dyremat AS

Omsetning 157 mill. kr
Antall utførte årsverk 30
Norturas eierandel 100 %

Driver produksjon og salg av hundefôr. Hovedkontoret er i Sirevåg.

Norsk Protein AS

Omsetning 371,3 mill. kr
Antall utførte årsverk 68
Norturas eierandel 67 %

Videreforedler biprodukter fra slakterier og skjærebedifter, kassater og døde dyr. Hovedkontoret ligger på Hamar.

Fjordkjøkken AS

Omsetning 399,3 mill. kr
Antall utførte årsverk 117
Norturas eierandel 56.5 %

Driver middagsproduksjon for merkevaren Fjordland. Hovedkontoret ligger på Varhaug i Rogaland.

Matiq AS

Omsetning 242,6 mill. kr
Antall utførte årsverk 115
Norturas eierandel 100 %

Leverandør av konsernets IT-tjenester. Hovedkontoret ligger i Trondheim.

Norfersk AS

Omsetning 1 353,5 mill. kr
Antall utførte årsverk 109
Norturas eierandel 100 %

Norfersk AS er utviklet av Nortura og NorgesGruppen for ekslusivt å betjene Meny, Spar og Kiwi med førsteklasses produkter av storfe, svin og lam. Norfersk startet leveranser 3. september 2012.

Curtis Wool Direct Ltd

Omsetning 595,7 mill. kr
Antall utførte årsverk 116
Norturas eierandel 87,5 %

Driver internasjonal handel med ull. Hovedkontoret ligger i Bingley, UK.

NoriDane Foods AS (DAN)

Omsetning 1 061,1 mill. kr
Antall utførte årsverk 28

Eies 100 % av NoriDane Foods AS (NOR)
Driver internasjonal handel med kjøttvarer. Hovedkontoret er i København, med avdelingskontorer i Oslo, Polen og Ungarn.

Øvrige datterselskaper, inkludert Nortura sin eierandel i parentes:

  • Scandinavian Poultry Research AS (51,0 % )
  • Norsk Dyremat AS (76,7 %)
  • Karasjok Slakteeiendom AS (66,0 %)
  • Hå Rugeri (51,0 %)
  • Noridane Foods AS (NOR) (67,5%)
  • Prima Slakt AS (100,0 %)