Hopp til innhold

Fakta om narasin i kyllingproduksjon

Fakta om narasin i kyllingproduksjon

Nortura har startet et prosjekt for å fremskynde utfasing av narasin i kyllingfôr i løpet av 2016. Vi har dessuten klare målsettinger om redusering av ESBL, og vi ser at tiltakene allerede gir resultater. Den første kyllingen som ikke har fått narasin i fôret ble slaktet 18. mars 2015 og var for første gang i salg ved Meny Mosseporten 20. mars.

Nortura deltar i et planlagt forskningsprosjekt i regi av Veterinærinstituttet, der hensikten er å fase ut narasin som tilsetningsstoff i fôr til ordinær kylling i løpet av noen år. Narasin-fri kyllingproduksjon finnes allerede i småskalaproduksjoner som Smaalenene Gårdskylling. Narasin er et middel som hindrer tarmsykdom hos kylling.

Vi støtter myndighetenes arbeid, men ønsker  å styrke fremdriften i arbeidet. I desember 2014 startet vi derfor et eget prosjekt, der målet er at all Nortura sin kylling er narasin-fri innen utgangen av 2016. Dette prosjektet vil være et viktig bidrag for å gi nødvendig kunnskap og erfaring til bruk i myndighetenes forskningsarbeid.

Kylling som ikke får narasin, får i stedet en vaksine som styrker kyllingens egen motstandskraft. Målet er at flest mulig av Nortura sine kyllinger får slik vaksine i 2015, og at narasin kan fases fullstendig ut innen utgangen av 2016. Målet er å bytte ut narasin med vaksine hos størstedelen av norsk kylling.

Spørsmål og svar om narasin

Hvor får jeg kjøpt narasinfri kylling?
Fredag 20. mars hadde vi testsalg av narasinfri kylling ved Meny Mosseporten. Så snart produksjonen er tilstrekkelig økt, vil all Prior-kylling produsert for MENY være narasinfri. Som før vil Priorkyllingen heller ikke ha vært behandlet med antibiotika. I tillegg skal den nye Meny-kyllingen få mer plass i kyllinghusene. Hensikten er å bedre dyrevelferden. Målet er at all kylling fra Nortura er narasinfri ved utgangen av 2016.

Hva er narasin?
Koksidier er små parasitter som gir sykdommen koksidiose hos kylling. Dette kan forebygges ved å bruke parasittmiddelet narasin.

Narasin har også en viss hemmende effekt på enkelte tarmbakterier. Det er ikke påvist sammenheng mellom narasinbruk og forekomst av antibiotikaresistente bakterier av betydning for folk eller dyr, selv om hypoteser omkring dette er reist av forskere. Debatten rundt narasin går mest på om kyllingproduksjonen skal være avhengig av et parasittmiddel som også har antibakteriell effekt.

Vinteren 2014/2015 besluttet Nortura å kutte all bruk av narasin i kyllingproduksjonen innen utgangen av 2016. Forutsetningen er at dette ikke får negative konsekvenser for vår gode dyrehelse og dyrevelferd.              

Hva har det å si for mattryggheten at narasin tas ut av fôret?
Det var aldri noen grunn til å frykte for mattryggheten med narasin i fôret. Det er viktig å huske på at du aldri får i deg legemidler eller antibiotika i norsk kylling, det er ute av systemet hos dyret i god tid før det havner på din tallerken – takket være strenge regler for dette. Narasin tas ut av fôret ut ifra at det er et godt medisinsk prinsipp å bruke minst mulig av stoffer med antibakteriell effekt.

Hvor lang tid vil det ta før resten av kyllingen har narasinfritt fôr?
Vi har sagt at vi skal fase ut narasin helt innen utgangen av 2016. Det skal vi klare, og de nærmeste månedene vil det derfor komme stadig flere Nortura-bønder over i den nye ordningen.

Hvordan sørger dere for at kyllingen holder seg frisk når den ikke får narasin i fôret?
Kyllingen dusjes med en vaksine før den sendes ut til kyllingbonden. Vaksinen styrker kyllingens egen motstandskraft mot koksidiose.