Hopp til innhold

Økologisk landbruk

Økologisk landbruk

Når du kjøper kjøtt merket med den grønne Ø'en, har du en garanti for at de strenge reglene for økologisk produksjon er fulgt. Merket sier ingenting om næringsinnhold eller smak, men viser at kjøttet er produsert med spesielle krav til blant annet fôr og dyrevelferd.

Stolt utegående hane på økologisk driftet gård.

Rundt 600 av Nortura sine 18 800 eiere driver økologisk landbruk. Disse bøndene må følge internasjonale regler som blant annet forbyr bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler i forbindelse med fôrproduksjon. Dessuten har dyr på økologiske gårder krav på større plass enn på andre gårdsbruk, og de skal ha mulighet til å gå ut. Det er også regler for hvor mye kraftfôr dyrene kan få.

Dyrevelferd

Dyra på et økologisk godkjent gårdsbruk har større plass og skal kunne bevege seg fritt innendørs. De skal være ute hele beitesesongen og ha tilgang til utearealer også utenfor beitesesongen. Bygninger og arealer skal være tilpasset dyrenes naturlige måte å bevege seg på.

Økologisk fôr

Dyra skal sikres variert og tilpasset kost som er dyrket uten bruk av kjemiske plantevernmidler eller kunstgjødsel. Det er heller ikke tillatt med syntetiske tilsetningsstoffer i fôret, som i størst mulig grad skal produseres på egen gård.
Nyfødte kalver skal ha melk i minimum tre måneder, lam i minimum en og en halv måned, og dyra skal følge en naturlig vekstkurve uten å bruk av stoffer som fremskynder veksten.

Ø-merket

Det er ikke Nortura selv som kvalitetssikrer det økologiske landbruket, men organisasjonen Debio. De har ansvar for kontroll og godkjenning av økologisk produksjon etter reglene nedfelt i økologiforskriften. Begrepet økologisk er beskyttet, og alle som skal produsere økologisk mat må forholde seg til denne forskriften. Debios kontroll og godkjenning omfatter hele prosessen fra jord til bord, og både gårdsbruk, Norturas fabrikker, pakkerier, omsetningsledd og importører må etterleve kravene.

Økologiske Nortura-produkter

Blant Nortura sine merkevarer er det en rekke økologiske produkter, alle merket med Ø-merket