Hopp til innhold

Fjørfehold i Norge

Fjørfehold i Norge

Både kylling og kalkun lever innendørs i oppvarmede og isolerte hus. Der går de fritt rundt på strø - som er spon fra trær - og har tilgang til mat og vann. Belysningen tilpasses dyrenes behov, slik at de får passe mengder med lys og mørke.

Best plass i Norge

Plasskravene for kylling og kalkun i Norge er av de strengeste i Europa. Det kan maksimalt være 36 kilo levende kylling per kvadratmeter. Grensen i de fleste andre land i EU er 39 eller 42 kilo. 

For kalkun er kravet maksimalt 38 kg per kvadratmeter når dyra under 7 kg, og 44 kilo per kvadratmeter når dyra er over 7 kg.

Slaktealder

Kylling slaktes ved ulik alder, avhengig av hva den skal brukes til. Det mest vanlige er at den blir slaktet når den er 29 til 34 dager gammel og veier rundt 1,1-1,4 kilo. 

Kalkunhønene slaktes når de er 11-12 uker gamle og veier 5,5 kg. Disse er vanligvis beregnet på å stekes hele. Hanene blir som regel slaktet rundt 18-20 ukers alder, og veier om lag 12 kg. Mesteparten av slaktet skjæres ned og kjøttet blir foredlet videre.

Snart fullvoksne kyllinger samlet rundt matfatet i kyllinghus.

God helse, lite medisiner

Norsk kylling og kalkun får ikke antibiotika for å forebygge sykdom. Fordi helsetilstanden og dyrevelferden blir så godt ivaretatt, er Norge i en unik posisjon i verdenssammenheng når det gjelder lite bruk av medisiner. Nortura faset i 2016 ut bruken av narasin som parasittmiddel i kyllingfôret på grunn av mye diskusjon og usikkerhet om den antibakterielle effekten av dette tilsetningsstoffet.

Alt inn, alt ut

Noe av grunnen til den gode dyrehelsa blant fjørfe, er at vi følger “alt inn, alt ut”-prinsippet. Det innebærer at et kylling- eller kalkunhus kun har én besetning i perioden fra dyra settes inn til de slaktes. Etter at dyra er levert til slakting, blir husdyrrommet og tilstøtende rom grundig rengjort og desinfisert. Etter dette har huset en "tørketid" før neste besetning settes inn. 

På denne måten sikres det at det ikke overføres smitte fra én flokk til den neste. 

En annen viktig forutsetning for god helse, er kvaliteten på husene. Kravene som gjelder for norsk fjørfehold, sikrer at kylling og kalkun bor i hus med riktig temperatur, god fyringskapasitet, passe luftfuktighet og god ventilasjon.

Egne trivselstiltak for kyllingen

Nortura og Prior har innført trivselstiltak for alle kyllinger, og alle var over på denne ordningen innen utgangen av 2018. For at kyllingene skal få mer variasjon og økt trivsel har vi innført elementer som flisballer, torvstrø og små aktivitetshus de kan klatre på. Tiltakene bidrar til mer lek, aktivitet, hvile og naturlig adferd.

 

 

Norsk kylling med skotske aner

Gener fra Skottland
All avlsutvikling av kyllingtypen som Nortura benytter skjer hos Aviagen Group i Skottland. Derfra kommer oldeforeldrene til de norske kyllingene, mens   besteforeldrene til kyllingene lever i Sverige.

Foreldre blir født
Egg fra Sverige klekkes på et eget rugeri i Norge, og det vi kaller "daggamle foreldredyr" sendes ut til våre oppalsprodusenter. Etter 18 uker blir de solgt videre til våre rugeeggprodusenter.

Slaktekylling klekkes
Fra rugeeggprodusentene henter våre rugerier befruktede egg. Etter tre uker klekkes eggene, og rugeriene leverer daggamle kyllinger til våre slaktekyllingprodusenter.

Gode råd til medlemmene våre

I Nortura har vi tett dialog med kylling- og kalkunprodusentene samt produsentene som har foreldredyrene til kyllingene og kalkunene. Vi bidrar med veiledning både når det gjelder bygning og innredning, fôring, sykdomsforebygging og alt annet som har med dyreholdet å gjøre. Målet er at dyrehelsa og -velferden er på topp, noe som også er en nødvendighet for at produsenten har lønnsom drift på gården.

Trivselstiltak for kylling

Alle Priorkyllinger har trivselstiltak som aktivitetshus, flisballer og torvstrø. Tiltakene bidrar til økt trivsel for kyllingene.

Hjemme hos kyllingbonden

Trond Hartvig Haug er en av Norturas 18000 bønder, og driver Haug gård. Der bor det i dag 140.000 kyllinger. Denne filmen ble laget før trivseltiltakene ble innført, disse er derfor ikke med her. Se egen video om trivselstiltak.

Hjemme hos kalkunbonden

Gården Søndre Hauger på Kløfta har vært i familiens eie siden 1961. Den drives i dag av Harald Reierstad, Eli Ording og døtrene Solveig (f. 2002) og Sigrid Elise (f. 1999). Gården består av 270 mål innmark og 100 mål utmark. Produksjonen består av 30.000 kalkuner per år i bygg fra 2008. På gården finnes også 20 vinterfora sau, to hunder, katter og noen kaniner. Det dyrkes korn, kløver- og oljefrø på eget og forpaktet areal. 

Råd om fjørfehold?

Har du spørsmål om fjørfehold? 
Da kan du kontakte rådgivingstjenesten i Nortura.