Hopp til innhold

Dyrevelferd i Norge

Dyrevelferd i Norge

Nortura gir råd til medlemmene våre - enten de driver med storfe, svin, fjørfe eller småfe - for å legge alt til rette for best mulig dyrevelferd.  Det er Mattilsynet kontrollerer velferden til dyrene på gården.

Fagrådgiverne våre hjelper med alt fra innredningen i fjøset, luftfuktighet og ventilasjon, til kvaliteten på fôret og forebygging av sykdom. Vi bringer videre ny kunnskap om forskning og hvilke løsninger som fungerer best i praksis.

Etisk regnskap

Kravene til dyrevelferd er strengere i Norge enn i noe annet land. I Nortura strekker vi oss enda lenger. I samarbeid med Animalia har vi utviklet etisk regnskap, som er en årlig evaluering av hvordan vi behandler dyrene - fra vi overtar ansvaret når vi henter dem på gården, helt til de er slaktet.

Vi tar dyrevelferd på alvor gjennom hele vår verdikjede. Slik behandler vi dyrene under transport og slik behandler vi dyrene på slakteriet.