Hopp til innhold

Norturas verdikjede - på gården

Trygge råvarer fra norske bønder

Vi har 18 300 eiere som praktiserer god mattradisjon på gårder over hele landet.

Illustrasjon av edelgris, blyantskisse

Svinehold i Norge

Norske griser har det bedre enn i de aller fleste andre land. Purkene går fritt omkring inne i fjøset og halekupering har vært forbudt lenge.

Slik foregår svinehold
Illustrasjon av ku, blyantskisse

Storfehold i Norge

En stor del av storfeholdet baserer seg på løsdrift der dyrene går fritt i fjøset og ikke står bundet i en bås. Kyr og kalver går også ute på beite minimum åtte uker i sommerhalvåret.

Slik foregår storfehold
Illustrasjon av sau, blyantskisse

Småfehold i Norge

De fleste norske sauer og lam beiter i utmarka om sommeren. Utmarksbeiting reduserer blant annet faren for å bli smittet av sykdommer

Slik foregår småfehold
Illustrasjon kylling, blyantskisse

Fjørfehold i Norge

Fjørfe lever innendørs i oppvarmede og isolerte hus, med konstant tilgang til mat og vann. Plasskravene for fjørfe i Norge er de strengeste i Europa. 

Slik foregår fjørfehold
Illustrasjon av egg, blyantskisse

Eggproduksjon i Norge

Norske høner har god plass, og vi har små gårdsbruk sammenlignet med andre land. Dette reduserer faren for sykdommer og smitte.

Slik foregår eggproduksjon