Hopp til innhold

Samarbeid mellom Nortura og Islamsk Råd Norge

Samarbeid mellom Nortura og Islamsk Råd Norge

Islamsk Råd Norge (IRN) har utviklet en dokumentert fremgangsmåte for godkjenning og sertifisering av halal-produkter. Når denne fremgangsmåten følges, sikrer vi i tillegg at rutiner for produksjonen av Alfathi er i samsvar med norske lover og forskrifter på dette området. Nortura er opptatt av å sikre forbrukeren korrekt og etterrettelig informasjon om produktene vi selger. Vi har derfor inngått denne avtalen med IRN.

Sammen med oss er IRN med på å sikre at vi slakter og håndterer varene i tråd med de krav som norske muslimer setter til halal-mat og som samtidig ivaretar norske regler for etikk og dyrevelferd. Når det gjelder slakting, er den eneste forskjellen mellom vanlig slakting og muslimsk slakting, at en troende muslim leser en takknemlighetsbønn før dyret avlives. Det vil si at bedøving og avliving gjennomføres på samme måte som tradisjonell slakting på våre Nortura-anlegg. De anleggene våre som slakter, skjærer og foredler halal-mat er godkjent av IRN. Kontrollører fra IRN er ute på våre anlegg på jevnlige revisjoner for å kontrollere at lover og regler blir overholdt.

Hvilke anlegg som til enhver tid er godkjent, og hvilke regler som gjelder for slik produksjon, kan du finne mer om på www.irn.no. Alle varer som er godkjent halal fra Nortura har IRN sin logo på forbrukeremballasjen.

Varer som ikke inneholder IRN-logo har derimot ikke vært slaktet eller foredlet i henhold til muslimske krav. Fordelen ved bruk av IRN halal-sertifisering er at forbrukeren har en forsikring om at produktet ikke inneholder noe som er haram (ikke tillat) eller tvilsomt.