Hopp til innhold

Trygg mat vs. holdbarhet

Trygg mat vs. holdbarhet

Holdbarhet forveksles ofte med mattrygghet. Når vi tester produkter for holdbarhet, er det sensoriske tester vi utfører. Det er den smaksmessige kvaliteten på produktet som avgjør hvor lang holdbarhet et produkt får, sier kvalitetssjef produkt, Beate Folgerø.

Trygg mat i hele prosessen

Folgerø vil gjerne benytte anledningen til å trekke en skillelinje mellom begrepene trygg mat og holdbarhet. –Hvis en vare viser seg å være helsefarlig, er det sannsynligvis slik at den har vært det hele tiden, selv om du har spist den innenfor holdbarhetsmerkingen. I slike tilfeller er det en forurensning fra en ingrediens eller fra produksjonsutstyret som er årsaken til at varen ikke må spises. Det har altså ingenting med holdbarhet å gjøre, forklarer Beate. Både dyrevelferden og de meget strenge reglene for slakting og produksjon sikrer at maten vi produserer er trygg. Det er meget sjeldent vi registrerer sykdomsutbrudd som følge av inntak av ett av våre produkter, sier hun.

Holdbarhet sikrer god smak

–Vårt panel av smaksdommere er meget godt trent til å avsløre og beskrive selv små nyanser som indikerer a kvaliteten på en vare er i ferd med å forringes. Dette sikrer at den som skal spise produktene våre kan være trygg på at smaken er helt optimal. Derfor er det god avstand avstand fra holdbarhetsdatoen til tidspunktet en vare vil betegnes som helsefarlig. Dersom en vare har ligget så lenge at den er farlig å spise, vil en forbruker lett kunne avsløre det selv, fordi lukt, konsistens og utseende da vil være så endret at den ikke framstår som spisbar, forklarer Beate.