Hopp til innhold

Gjør nytte av hele dyret

Gjør nytte av hele dyret

I Norturas kjøttproduksjon blir alle deler av dyret utnyttet. Ingenting kastes, uansett om det er hud, ull, innmat eller bein. Alt blir videreforedlet og ender enten opp som mat og andre produkter beregnet på mennesker, dyrefôr, eller som brensel. 

Vi kaller disse produktene for plussprodukter, og de fleste av dem blir laget av et av våre datterselskaper.

Men selv om alt blir brukt, jobber vi hele tiden med å finne enda mer hensiktsmessige bruksområder. Optimal utnyttelse av hele dyret er også en viktig del av arbeidet vi gjør for å redusere miljøbelastningene fra kjøttproduksjonen.

Visste du at:

ULL HJEMME FØRST

Norske ullvareprodusenter har førsterett på den norske ulla, og får som regel 20 til 30 prosent av den. Resten blir eksportert, hovedsakelig til England.

HUD I LUKSUSKLASSE

Louis Vuitton, Prada og Gucci foretrekker huder fra Nortura-kuer til luksusproduktene sine. Ingen piggrådgjerder, lite hudsykdommer og god konservering er årsaken.

FRA DYREFÔR TIL MENNESKEMAT

På Nortura Hærland jobber vi med å utnytte kyllingben som menneskemat, istedenfor dyrefôr. Les mer på nrk.no