Hopp til innhold

Derfor er lammesituasjonen krevende

Derfor er lammesituasjonen krevende

Lave sauepriser, eksport av sauekjøtt og manglende markedsføring er blant debattene Nortura berøres av i disse dager. Og hvorfor bugner ikke butikkene over av billig lammekjøtt akkurat nå?

For noen år siden produserte Norge for lite sau og lam, og både myndighetene og Nortura la inn en innsats for å øke produksjonen. Effekten ble dessverre en for sterk stimulans til produksjonsøkning, samtidig som markedet falt. Dette har vært utfordrende siden.

I år har vi hatt en historisk høy produksjon av sau og lam, med et påfølgende dramatisk prisfall på sau i markedet. Så, hvorfor senkes ikke prisen i butikk? 

Faktum er at vi i aller høyeste grad har benyttet pris som markedsregulator. Vi har satt ned våre priser på lam og sau, som er det virkemiddelet vi har til rådighet for å stimulere etterspørsel. Prisen i butikk er det ikke vi som setter, men også den har blitt lavere – og det har gitt økt salg.

I tillegg har vi blant annet:

  • Jobbet aktivt med salg og markedsføring mot dagligvarekjeder og forbruker.
  • Oppfordret produsentene til å produsere færre lam, slakte lettere lam og nok lam tidlig i sesong når etterspørselen er høy.
  • Gitt tydelige innspill til Innovasjon Norge om at det ikke burde gis investeringsstøtte til produksjonsdrivende investeringer i sauenæringa.

Effektiv markedsføring

Grepene vi har tatt løftet salget med hele 35 prosent før lammesesongen. Det har vært en formidabel og kostbar dugnad. Arbeidet med å bygge lam som helårsmat fortsetter, og på nyåret lanserer vi nye produkter og nye kampanjer. Vi har ikke lyktes like godt på sau, men jobber fortsatt med å løfte sau som en råvare, drive produktutvikling og se på det muslimske markedet som en mulig kanal.

Så, hvorfor er det ikke mer sau og lam i butikk nå?

Det er lam og sau i butikk, men grunnen til at utvalget kan være begrenset enkelte steder er at lammesesongen går mot slutten og butikkene begynner å rigge seg til mot jul. Men rett over jul er hverdagslam tilbake, så spør butikken din om å ta det inn! 

Lav pris og eksport av sau

Vi synes det er helt forferdelig at betalinga for sau er helt nede i 5 øre per kilo. Det er kort og godt tragisk. At vi har satt ned prisen på lam har påvirket etterspørselen etter sau negativt. Når det er for mye av noe, er det det som anses for å ha lavest kvalitet, som blir minst attraktivt. Samtidig ser vi at produkter som fenalår, sodd og vossakorv selger godt, og vi kommer til å drive produktutvikling på sau videre framover.

I en situasjon med stort overskudd der en kjempedugnad er gjennomført, og det fortsatt er et stort lager - er absolutt siste utvei å kaste mat. I et slikt perspektiv fremstår det å eksportere som mer riktig enn galt.

Nortura har solgt sauekjøtt til norske aktør med egne lager, som igjen har eksportert kjøttet til en rekke europeiske land og noe til Afghanistan. Samtidig har vi et ansvar for å være varsomme og sørge for at vårt kjøtt ikke utkonkurrerer bønder i mindre utviklede land. Når det er sagt så har denne eksporten fra Norge vært marginal og ikke påvirket det Afghanske markedet negativt.