Hopp til innhold

Industri 4.0

Industri 4.0

Vi har bestemt oss for å være i førersetet i vår bransje i Norge. Derfor satser vi sterkt på innovasjon, kompetanse og teknologi.

Foto: Øivind Haug

Industri 4.0 handler om den såkalt fjerde industrielle revolusjonen, der maskiner ikke lenger bare prosesserer produktet. En framtid der produkt og smarte maskiner kommuniserer, og datafangst kan gi endeløse muligheter for å skreddersy og styre produksjoner og hele verdikjeder.

I framtida er altså det å produsere mat langt mer enn slakting, skjæring og de tradisjonelle kjøtt- og produksjonsfagene.

Det handler om digitalisering og automatisering. Om roboter som kan utføre arbeid basert på metadata fra prosessen. Side om side med det manuelle arbeidet utført av menneskers hender – og ikke minst hoder.

Og det handler om helt nye forretningsmuligheter for industrien. Om hvordan vi kan knytte sammen informasjon fra bonden og helt ut til butikken. Ja, helt hjem til ditt kjøleskap.

Industri 4.0 er innovasjon i praksis.
Nortura har bestemt seg for å være i førersetet i Norge i vår bransje. 

I 2017 gikk vi i gang med et konsernprosjekt kalt «Smart Industri», der pilotprosjektet er lagt til vårt hovedanlegg for kylling, Nortura Hærland. Pilotprosjektet er et samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing.

Vi skal bygge en kultur som gjør oss i stand til å tenke flyt, forbedringer, verdiskaping og samtidig minimere sløseri og ikke-verdiskapende operasjoner.

  • Tanken bak Industri 4.0 er å kunne koble alt sammen til en helhet
  • Integrere den digitale verden i den fysiske produksjonen
  • Oppnå realtidsproduksjon og produktutvikling ved hjelp av Big Data, Internet of Things, avansert og automatisert produksjon

Vi sikrer rett kompetanse
Framover vil Nortura rekruttere ytterligere kompetanse innen områder som statistikk, «Big Data», automatisering og digitalisering. Nortura har i 2017 også ansatt tre traineer: Andreas og Dina med master i matvitenskap og Guro som har master i varestrøm og optimalisering. 

Les mer om hvordan Nortura skal skape verdier i vår samfunnsrapport
Les mer om industri 4.0 her

Kontaktperson