Hopp til innhold

9 ting du burde vite om Nortura

9 ting du burde vite om Nortura

I Nortura legger vi mye forskjellig inn i begrepet samfunnsansvar. Men vet du hva vi faktisk holder på med? Her er noe av det du burde vite om oss.

1.     Nortura produserer rundt 250 millioner kilo norsk mat hvert år
Vi er én av Norges største matprodusenter med sterke merkevarer som Gilde og Prior. Vi tilbyr et mangfold av råvarer og ferdige produkter av kjøtt og egg til både dagligvaremarkedet, restauranter, kantiner og andre industrier. Fagarbeiderne våre sørger for dyrevelferd og matkvalitet hele veien fra gård til butikk.

2.     Er en viktig del av verdiskapningen i lokalsamfunnet
Med 5979 medarbeidere rundt i hele landet, har Nortura et betydelig ansvar for verdiskapingen i mange lokalsamfunn, hvor vi legger igjen 4,8 milliarder i norske kommunekasser. Med 34 produksjonsanlegg spredt fra Karasjok til Egersund og er vi en betydelig arbeidsplass for lokale krefter, enten de jobber som ufaglærte produksjonsarbeidere, lærlinger eller erfarne fagfolk.

3.       18.300 bønder over hele Norge eier Nortura
Vi eies av norske bønder, og vi er stolte over å bidra til at det blomstrer i norsk matproduksjon. Dette er dyktige bønder som brenner for et bærekraftig norsk landbruk med friske dyr og trygg mat. Våre eieres forventninger og krav, og forslag til forbedringer, er med på å fornye oss - samtidig som vi sammen holder god norsk mattradisjon ved like.

4.       Vi jobber med bærekraft i hele verdikjeden
Vi vet at både dyrene, fabrikkene våre og maten vi spiser har betydning for miljøet, og tar det grønne skiftet og FNs bærekraftsmål på alvor. I 2018 reduserte vi blant annet matsvinn med 300 000 kilo og klimaavtrykk fra transport med hele 10 prosent. Fossil plast ble byttet ut med bioplast, som også reduserte CO2-avtrykket med 387 tonn. Nortura har besluttet å redusere klimautslippene fra fabrikk med 80 prosent, matsvinn med 60 prosent, halvere transportutgiftene og gjøre 70 prosent av all emballasje miljøvennlig innen 2030.

5.       Vi bruker hele dyret
I vår produksjon benyttes absolutt alle deler av dyret, ingenting kastes. Det som ikke blir til menneskemat eller dyrefôr blir til det vi kaller plussprodukter, som for eksempel ull og skinn. Alt videreforedles; vi gjør blant annet om avfall til energi, beinrester til protein og eggeskall til sårheling - og vi jobber hele tiden med å finne mer hensiktsmessige bruksområder. De fleste av våre plussprodukter blir laget av et av våre datterselskaper.

6.       Nortura vil bidra til en sunn hverdag
I Nortura gjør vi vårt beste for å lage produkter som gir forbrukerne anledning til å gjøre sunne valg i hverdagen. Mindre fett, mindre salt, og flere nøkkelhullsmerkede produkter er noen av målsettingene. Vi oppfordrer alle til å følge myndighetenes kostholdsråd. Nortura sitt ansvar er å bidra til å gjøre det lettere for deg.

7.       Vi jobber for å sikre trygg mat i alle ledd
Norsk mat er verdens tryggeste, og slik vil vi fortsette å ha det. Nortura er blant annet i tett samarbeid med bøndene om å sikre god hygiene på gården for å hindre smitte og sykdom. Norsk kjøttproduksjon er best i verden når det gjelder friske dyr med nesten null bruk av antibiotika. Norske bønder driver små gårdsbruk rundt om i landet, som gir mulighet for god oversikt over dyrenes helsetilstand.

8.       Vi tar dyrevelferd på alvor
Når vi mennesker tar ansvar for dyr, er det vår krystallklare plikt å sørge for at de har det bra. Selv om dyrene er alet opp for å bli mat, skal de alltid behandles med omsorg, respekt og takknemlighet. For oss i Nortura er dette akkurat like viktig som for alle andre i dette landet. Vi har plikt til å varsle Mattilsynet umiddelbart hvis vi mistenker at dyr ikke har det bra. Nortura har egen dyrevernansvarlig på alle slakterier, og vi har gjennomført Etisk Regnskap for dyrevelferd siden 1999. Ingen av våre slakterier skal ha dårligere karakter enn A eller B.

9.       Blant Norges mest innovative bedrifter
I fjor ble vi kåret til den 13. mest innovative virksomheten i landet av Innovasjonsmagasinet. Nortura sin visjon på innovasjon er at vi gjennom vår innovasjonskraft skal være blant de mest innovative aktørene innenfor matindustrien.

Kontaktperson