Hopp til innhold

4,8 milliarder til Norge

4,8 milliarder til Norge

For andre gang legger Nortura frem sitt samfunnsregnskap.

Foto: Øivind Haug

Nortura skaper store verdier for samfunnet og det norske felleskapet. I 2017 bidro vi med 4,8 milliarder kroner i skatt fra ansatte, bønder og leverandører.

- Dette er verdier som ikke forsvinner ut av landet, men som blir igjen i Norge og norske lokalsamfunn. Det er derfor vi tør å si at det er viktig for Norge at det går bra for Nortura, forklarer konserndirektør Ellen Flø Skagen.

Samfunnsregnskapet viser hva Nortura betaler til bøndene for dyra deres, hva vi kjøper inn av andre varer og tjenester fra bedrifter over hele Norge – og hva vi bidrar med til samfunnet rundt oss gjennom skatter og avgifter. 

Vet du hva 4,8 milliarder kan finansiere?

Disse pengene kan norske kommuner bruke til å skape god velferd for sine innbyggere. 4,8 milliarder kan for eksempel finansiere 7 115 årsverk i offentlig sektor, 23 964 kommunale barnehageplasser, støtte til 7 522 bedrifter gjennom Innovasjon Norge eller 8 295 forskningsprosjekter i næringslivet.

Noe nedjustert effekt

Verdien av skatter og avgifter er noe lavere i 2017 (4,8 milliarder) enn det var da Nortura først la frem sitt samfunnsregnskap i 2016 (5,1 milliarder). Bakgrunnen for dette er at Norturas innkjøp har vært lavere, vi har hatt en vekst i produktivitet og at skattesatsen på alminnelig inntekt ble redusert fra 25 til 24 prosent.

Les mer om hvordan Nortura bidrar med verdiskaping i vår nye samfunnsrapport.
Det fullstendige samfunnsregnskapet for konsernet og alle lokasjoner finner du her.

Kontaktperson